Bondy Bait Co.

Cart  Cart

Jon Bondy's Line of Baits

Shop by Category

07. 3.75" Bondy Drop Shot Perch

SKU: USD $6.00
Shaped exactly like a yellow perch for drop shotting bass.